Yemeğe tuz ile başlamak sünnet midir?

İmam Suyutî, el-Leâli’l-Masnûa (Yapılmış İnciler) adlı kitabında “Ey Ali! Tuza çok önem ver. Zira o 70 derde devadır” sözünün hadis olmadığını (uydurma olduğunu) söyler. Ancak Beyhakî’nin Hz Ali’den rivayetle şu sözü naklettiğini söylemektedir: “Kim yemeğe tuzla başlarsa Allah ondan 70 çeşit belayı giderir.” (Suyutî, el-Leâli’l-Masnûa fi’l-Ehadisi’l-Mevzûa, 2\179). Tuz ile alakalı olarak sahih kitaplar içerisindeki tek hadis Tirmizî’de rivayet edilen “Katıklarınızın en güzeli, tuzdur” (İbn Mâce, Et’ime, 32 (3315) hadisidir ki bu hadis, yemeğe tuzla başlamanın sünnet olduğunu değil, katkı maddesi olarak yemekte tuzun kullanılabileceğini belirtmektedir.

Sonuç olarak araştırmalarımız neticesinde sahih hadis külliyatında yemeğe tuz ile başlamayla alakalı olarak bir hadis-i şerife rastlayamadık. Yemeğe su veya hurma ile başlamanın sünnet olduğu meşhurdur ancak tuz ile başlamak daha çok Türkiye’de meşhur olmuştur. Bu yönüyle bazı hocalar bu âdete “Türk Sünneti”dir diyerek latife yaparlar. Allahu alem…

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

51|19|İhtiyaç sahibi için, yoksun için bir hak vardı mallarında onların.
Sura 51