Zekâtını vermeyen kimsenin ahiretteki cezası nedir?

Bu konuda varid olan Kur’ân ayetleriyle ha­dis-i şerifler meseleyi yeterince izah etmektedir.

“Altını, gümüşü yığıp Allah yo­lun­da har­ca­ma­yan­lar var ya, iş­te on­la­rı acı bir aza­bın bek­le­di­ği­ni müj­de­le! Yı­ğı­lan bu al­tın ve gü­müş ce­hen­nem ate­şin­de kız­dı­rı­la­rak, bun­lar­la on­la­rın alın­la­rı, yan­la­rı ve sırt­la­rı dağ­la­na­ca­ğı gün on­la­ra: “İş­te! de­ni­le­cek, si­zin ne­fis­le­ri­niz için yı­ğıp ha­zi­ne­ye tık­tık­la­rı­nız! Haydi, ta­dın ba­ka­lım o tık­tı­ğı­nız şey­le­ri!”

“Deve, sığır veya davar sahibi olup da, bunlardaki Allah’ın hakkını eda etmeyen herkese kıyamet günü bu mallar, olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman olarak geleceklerdir. Adam, onlar için, düz ve geniş bir yere oturtulacak, hayvanlar bacakları ve tabanlarıyla onun üzerinden geçecekler. Geçiş sırasında boynuzlarıyla toslayacaklar ve ayaklarıyla ezecekler. İçlerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık biri bulunmayacak. Bu şekilde sonuncusu da onun üzerinden geçince, birincisi aynı geçişe tekrar başlayacak. Mahlûkatın hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hâl devam edecek.

‘Kenz’e (hazine) sahip olup da ondaki (Allah’ın) hakkını ödemeyen herkese, kıyamet günü hazinesi, dazlak başlı bir yılan olarak gelecek, ağzını açıp peşine düşecektir. Yılan yaklaştıkça adam ondan kaçacak. Sonunda yılan ona: “Gizlediğin hazineni al! Ben ondan müstağniyim!” diye bağıracak. Adam, neticede yılandan kaçma çaresinin olmadığını anlayınca, elini ağzına sokar. Yılan da onu, aygırın (alafı) kemirmesi gibi kemiriverecek.”

“Altın ve gümüşün haklarını vermeyen hiçbir altın ve gümüş sahibi yoktur ki kıyamet gününde bunlar ateşten levhalar hâline getirilip de cehennem ateşinde kızdırılarak, onlarla sahibinin yanları, alnı ve sırtı dağlanmasın… Bu levhalar soğudukça süresi elli bin sene olan bir günde, kullar arasında verilecek hüküm bitinceye kadar, sahibine azap için tekrar (kızdırılarak) konacaklardır. Sonra da kendisine ya cennete veya cehenneme doğru (giden yol) gösterilecektir.”

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

25|20|Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir.
Sura 25