Erkeklere cennette huri verileceği Kur’an’da geçiyor, kadınlar için de aynı durum söz konusu muıdur?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Cennet İslami bir kavram olarak Kur’an’da tanımlanmıştır: “O gün cennet halkı sevinç ve mutluluk dolu bir meşguliyet içindedirler. Kendileri de eşleri de gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Orada taptaze meyveler onların ve istek duydukları her şey onlarındır…” (Yasin Suresi, 36–55)

Demek ki, kadın olsun erkek olsun, orada her istediklerini elde edeceklerdir. Bu bakımdan aralarında fark yoktur.

Bir ayette şöyle buyrulur: “On­la­ra, pek de­ğer­li eş­ler de ver­dik. Biz o eş­le­ri, yep­ye­ni bir ya­ra­tı­lış­la ya­ra­tıp, sû­ret ve sî­ret­le­ri­ni son de­re­ce gü­zel­leş­tir­dik. Böy­le­ce on­la­rı, ashab-ı ye­min için ba­ki­re kız­lar, ko­ca­la­rı­na âşık ya­şıt­lar kıl­dık.” (Vakıa Suresi, 56/34–38)

Bizlerk, ayette belirtilen o yeni yaratılışın ihtiyaçlarını, arzu ve isteklerini bilemiyoruz. Eğer onlar kocalarından başka erkek istemeyeceklerse, bundan tiksineceklerse onlara bir sürü erkekle beraber olmalarının mümkün olduğunu müjdelemek onlar için bir özgürlük ve lütuf değil, onlara azap ve zulüm etmek olur.

Fakat ifade ettiğimiz gibi cennet mükâfat yeri olduğundan dolayı, Allah kullarına her istediğini verecek ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Şunu da bilmek gerekir ki, hadisi şerifin ifadesiyle “cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayallere dahi gelmeyen güzellikler hazırlanmıştır.”

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

15|38|"Bilinen vaktin gününe kadar..."
Sura 15