Kur’ân-ı Kerim nasıl bir araya getirilmiştir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatından sonra, O’nun yerine Müslümanların halifesi olarak Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) seçildi. Hicretin 12. yılında Yemâme Savaşı’nda Müslümanlar büyük kayıplar verdi. Bu kayıplardan yetmişi Kur’ân hâfızı idi. Bu acı durum Hz. Ömer’i (radıyallâhu anh) endişeye sevk etti. Hemen Hz. Ebû Bekir’in yanına giderek, Kur’ân’ın zâyi olmasından korktuğunu, bunun için de farklı yazı malzemelerinde muhafaza edilen Kur’ân’ın, bir kitap hâline getirilmesini istedi.

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) önce bu teklifi kabul etmedi. Onun bu konuda geri durmasının sebebi, Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) yapmadığı bir işi, kendisinin yapacak olmasıydı. Fakat onun bu kaçınmasına rağmen Hz. Ömer ısrar etti. Sonunda Allah Teâlâ Hz. Ebû Bekir’in kalbini bu işe yatkın hâle getirdi. Hz. Ebû Be- kir de bu durumu, Zeyd ibn-i Sâbit’e anlattı. Başta o da Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) kaçındığı gibi kaçınmasına rağmen, Hz. Ömer ve Hz. Ebû Bekir’in ısrarları ve telkinleriyle Kur’ân’ın toplanması ve bir kitap hâline getirilmesi işini üzerine almayı kabul etti.

Çok ciddi ve titiz bir çalışmayla Kur’ân-ı Kerim’in farklı yerlerde yazılı olan âyetleri toplanarak bir kitap hâline getirilmiştir. Hz. Ebû Bekir devrinde bir araya getirilen bu sahifelere el-Mushaf denilmiştir.

Bu Mushaf-ı Şerif, Hz. Ebû Bekir’den sonra, Hz. Ömer’e intikal etmiş; o yaşadığı müddetçe kendi yanında durmuş, vefat edince de, kızı Hz. Hafsa’ya kalmıştır. Haddizatında vahiy için yapılan bu yazma ameliyesi ilk kez yapılmamıştır. Bunu daha önce hayattayken Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bizzat yaptırmıştır. Ancak daha önce farklı yazı malzemelerine yazılırken bu defa bu farklı yerlere yazılan vahiy iki kapak arasına yazılarak toplanmıştır.

Özetle söylemek gerekirse, Hz. Ebû Bekir dönemindeki bu Mushaf, inceden inceye bir araştırmayla, ayrı ayrı yerlerde yazılı olan parçaların dikkatli ve titiz bir şekilde toplanıp bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Üzerinde ümmetin de ittifakı olan bu kitap günümüze kadar mütevatir olarak bize ulaşmıştır.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|34|Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki, Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır. İyi ve temiz kadınlar saygılıdırlar; Allah'ın kendilerini koruduğu gibi, gizliliği gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın/bulundukları yerden başka yere gönderin! Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür.
Sura 4