Kadının fitre vermesi gerekir mi?

Fitre verme mükellefiyeti açısından da kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla nisap miktarı bir mala sahip olan kadının fitresini vermesi vaciptir. Ancak burada zekâttan farklı bir durum vardır. Fitre vermeyi vacip kılan nisap miktarı malda, zekâtta olduğu gibi artıcı ve çoğalıcı olma şartı aranmadığı gibi üzerinden bir yıl geçmesi de şart değildir.

Buna göre aslî ihtiyaçlarının dışında 85 gr. altın[1] veya bu miktarda herhangi bir mala sahip olarak bayrama giren kimsenin fitre vermesi vacip olur. Kişi nisap miktarı mala bayramdan bir gün önce sahip olmuş olsa bile fitresini vermesi gerekir. Ancak bayramın ilk günü fecrin doğmasından sonra doğan veya Müslüman olan ya da zengin olan kimse için fıtır sadakası vacip olmaz.

Diğer üç mezhebe göre fitre vermek için nisab şartı yoktur. Yani bir kadının 85 gr. altını ya da o kadarlık bir malı veya parası olmasa da fitre miktarı verebilecek kadar imkânı varsa fitre vermesi gerekir. Malı nisab miktarına ulaşmayan Hanefîler, verme ahlâkını devam ettirme ve sadakanın büyük sevabını kazanma adına diğer mezheplerin bu hükmünü göz önünde bulundurabilirler.

Diğer yandan fakir kadının fitre vermesi vacip olmadığı gibi kocası için de onun fitresini verme mükellefiyeti yoktur. Ancak kocası gönüllü olarak onun fitresini verirse tabii ki bu güzel bir davranış olur.


[1] Heyet, Türkiye Diyanet Vakfı İlmihal, s.442.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

33|15|Yemin olsun ki, onlar daha önce, geri dönüp kaçmayacaklarına ilişkin Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen söz sorumluluk gerektirirdi.
Sura 33