Kız Çocuklarının Anne-Babalarına Şefâati Olacak mı?

Kur’ân ve Hadisler, kız çocuklarına, sorumluluğun önemine binâen biraz daha ehemmiyet verilmesini istemiştir. Unut­mayalım ki, dişi aslan yine de aslandır. Ailede, baba evden çıktıktan sonra, evin, çocukların her türlü sorumluluğu anneye kalmaktadır. Doğumdan önce başlayıp büyüyünceye kadar huyu, suyu, annesine benzeyen çocuğun, ileride anne olacak kız çocuğunun dikkatlice yetiştirilmesi, erkeğe nazaran kat kat önem arz etmektedir. Rasûlullah’ın işâret ettiği şekilde ter­biye edilen kız evladı, yaptığı amellerle anne ve babasına fayda sağlayacak, onlara şefâatçi olabilecektir. Bu yüzden­dir ki, Hz. Peygamber, kızların yakın bir sevgi ve alâka ile büyütülmesini istemektedir.

Hz. Âişe anlatıyor: “Yanıma bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu da vardı. Bir şeyler istedi. Aksi gibi yanımda bir hurmadan başka bir şey yoktu. Ona verdim. Kadın aldı ve ikiye bölerek kızlarına taksim etti. Kendine pay ayırmadı. Çıkıp gittiler. Arkadan Rasûlullah girdi. Durumu O’na anlat­tım. Dedi ki: “Kim bu şekilde kızlarla imtihan edilir, o da onlara iyi davranırsa kızlar onun için ateşe perde olurlar.”  (Buhârî, Zekat 10, Edeb 19). “Buluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse -parmaklarını bir­leştirerek- kıyâmet günü o ve ben şöylece beraber oluruz”  (Tirmizî, Birr 13). “Kim üç kız veya üç kız kardeş veya iki kız kardeş veya iki kız yetiştirir, terbiye ve te’diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse Cenneti hak etmiştir.”  (Ebû Dâvud, Edeb 130). “Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse Allah onu Cennete koyar.”(Ebû Dâvud, Edeb 130).

Resulullah efendimiz (sal­lallâhu aleyhi ve sellem), bu şekilde, kız çocuklarına yapılması gereken ‘İhsan ve iyilik’leri, yedirip içirmeden evlendirmeye varıncaya kadar sayar. Bu hadisler, kızlara iyi muameleyi teşvik eder, onların anne-babalarını eğer mü’min, Müslüman iseler, Allah’ın izniy­le Cennete götüreceğini; kız evlatların, anne babalarına vesile, şefâatçi olacaklarını belirtir.

(Osman Oral, 100 Soruda Ahiret Hayatı)

Etiketler:, ,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

25|40|Yemin olsun, onlar o kötülük yağmuruna tutulan kente vardılar. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilip hesap vermeyi ummuyorlardı.
Sura 25