Resim ve suretlerin olduğu eve melekler girmez mi?

Cahiliye döneminde insanlar putlara taptıklarından, onlara ilah özelliği verdiklerinden dolayı tevhid inancı ile gelen İslam’ın belli bir tavrı vardır. İnsana, “yaratma”iddiasını çağrıştıracak hisler verdiği, şirke, cismaniyata ve riyakârlığa kapı araladığı endişesiyle tavır konmuş ve insan resimlerinden ziyade ihtiyaç olduğu zamanlarda, tabiat, ağaç, çiçek resimleri tavsiye edilmiştir. (Müslim, Libas, 99)

Dinimizin bu tavrının gereği olarak, heykelleri evimize hiç sokmamak, resimleri de en azından duvarlara asmamak gerekir. Kıble tarafında olmamak şartıyla duvarında resim asılı olan odada namaz kılmak mekruh olmakla beraber caizdir. Fakat namazınızın sıhhatine zararı dokunur. Resimlerin bulunduğu odaya meleklerin girmemesi meselesine gelince bu konuda açık beyanlar vardır: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “İçerisinde resim, cünüb ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri girmez.”(Ebu Davud, Taharet 90, Libas 48; Nesai, Taharet 168)

Başka bir hadislerinde ise buyururlar ki: “Melekler, içerisinde köpek ve timsaller (resimler, suretler, heykeller) bulunan eve girmezler.”(Buhari, Libas 92; Müslim, Libas 102)

Bu açık beyanlardan da anlaşılıyor ki, evimizde resim ve heykel bulundurmak, evimizi meleklerin maneviyatından mahrum kılmak demektir.

Ayrıca yukarıda kaynakları verilen hadisler içerisinde şöyle bir hadise geçmektedir: Hazreti Aişe validemiz anlatıyor: “Resulullah (sas) bir seferden dönmüştü. O yokken ben, yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez çekmiştim. Resulullah perdeyi görünce, çekip attı, öfkeden yüzünün rengi atmıştı. Buyurdu ki, “Ey Aişe! Bil ki, Kıyamet günü insanların en çok azab görecek olanı Allah’ın yarattıklarını taklid edenlerdir.”Hz. Aişe rivayetine devamla diyor ki: “Biz o bezi kestik bir veya iki minder yaptık.”(Buhari, Libas 91, 95; Müslim, Libas 87). Bu hadis-i şerifte geçen tehdit, her ne kadar Allah’a eş koşmaya, kendi gücüyle bir şeyler yapma veya yaratma sevdasına kapılmaya, Allah yapıyorsa biz de yapıyoruz gibi hezeyanlara girmeye ve bu hezeyanlara girenlere karşı söylenmiş bir tehdit olsa da, bu türlü düşünceleri çağrıştırma tehlikesine binaen bütün mü’minlere de bir ikazdır. Dolayısıyla da her zaman temkinli olmak gerekir.

Her ne kadar günümüzde resim, heykel vs.ye yaratıcılık vasfı verilmese de onların bulunduğu yere meleğin girmeyeceği hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Hadiste bildirilen bu hususun bizim bildiğimiz bilmediğimiz bir çok hikmetleri vardır. İhtimal bazı habis ruhlar, cinler, şeytanlar bu bahsi geçen şeylerin bulunduğu yerlere daha çok rağbet gösterebilirler. Bu itibarla ihtiyatlı davranmakta fayda var. Mümkün mertebe resim vs. in olduğu yerde namaz kılmamalı. Varsa üzerlerine bir şey örterek namaz kılınması daha muvafık olur. Allahu alem.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

54|28|Suyun, aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış/içiş nöbetledir/içilecek her miktar hazırlanmıştır.
Sura 54