Kabir nedir?

Kabir, ilk duraktır. (Müsned, 1/63-64). Kabir ve Berzah kelimeleri Kur’ân-ı Kerim’de geçmektedir.  (Bkz. Müminun, 23/100). “Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Sonra dilediği zaman onu yeniden diriltir.” (Abese, 80/21); Kabir aynı zamanda dünyada temizlenmemiş bazı günahların hesabının da yapıldığı ve temizlendiği bir yerdir. (Isfahani, Müfredat, 589). Küçük polisiye olaylar karakollarda veya yerel mahkemelerde; büyük cinayetler, şehirlerde ve ağır ceza mahkemelerinde görüldüğü gibi; kabir, Mahkeme-i Kübrâ’ya bırakılan büyük cinayetlerin yanında, önemsiz sayılabilen günah ve lekelerin bir kısmının silindiği yerdir. Büyük günahların yanında küçük günahları da olan kimselerin birtakım kusurları, dünyada çekilen sıkıntı, musibet ve hastalıklarla temizlenirken, bazısı da vefât ânında (Sekerât-ı Mevt) ile silinir; kalanlar da büyük Mahkeme’ye bırakılmasın diye kabirde bir temizleme ameliyesinden geçer. Kabrin temizleyemeyeceği ölçüde kabarık olan leke ve günahlar ise ileride Haşir’de, Mîzân’da, Sırat’ta ve daha da olmazsa Cehennem’de temizlenir.

(Osman Oral, 100 Soruda Ahiret Hayatı)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

12|13|Dedi ki: "Onu götürmeniz beni çok çok üzer. Ve korkarım ki siz ondan habersiz bir haldeyken onu kurt yer."
Sura 12