Sûrun Üfürülmesi ve Kıyâmetin Kopması Nasıl Olacaktır?

Allah’ın izni ile, dört büyük melekten biri olan İsrafil’in Sûr denilen ve mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen bir şeye üflemesiyle kıyâmet kopacaktır. “Sûr’a bir defa üfürülünce yerler, dağlar yerinden oynayıp birbirine çarparak darma­dağın olunca, işte o gün olur (Kıyâmet kopar), Gök yarılır da o gün kuvvetten düşer.”(Hakka, 69/13-16) “Sûra üfürülmüştür. Bir de görürsün ki onlar, kabirlerinden kalkıp, Rablerine doğru koşup gidiyorlar.”(Yasin, 36/51) “Sûr’a üflenince, Allah’ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sûr’a bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp ba­kışıp dururlar.” (Zümer, 39/68) İki üfürüş arasında geçecek olan zaman, hadislerde geçen kırk sözünden gün mü, ay mı, yıl mı, kast edildiği bilinmemek­tedir. (Müslim, Fiten 28). “Gök yarıldığı, yıldızlar dağıl­dığı, denizler kaynaştığı, kabirlerin içi dışa çıktığı zaman, insa­noğlu ne yaptığını ve ne yapacağını görür.” (İnfitar, 82/1-5)

Kıyâmetin kopması, Kur’ân’da “Saat” kelimesiyle ifade edilmiş ve kıyâmeti Allah’tan başkasının bilemeyeceği belir­tilmiştir. Bu şiddetli olaya gökler ve yer dayanamayacak, o günün şiddetinden çocukların saçları ağaracak, emzikli kadın­lar bebeklerini unutacak, hamileler çocuklarını düşürecek ve bütün insanlar şaşkına dönecektir. Birçok âyet, kıyâmetin kopuşunu büyük bir kozmik değişim olarak sunarlar. Gök ya­rılacak, Güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek, denizler kay­nayıp kabaracak, dağlar yerinden kaldırılıp yürütülecek ve ufalanıp atılmış renkli yün haline gelecek, yer ve gökler şekil değiştirecektir. (Bkz. İbrahim, 14/48; Taha, 20/105-107).

(Osman Oral, 100 Soruda Ahiret Hayatı)

Etiketler:, ,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

15|57|"Amacınız nedir ey elçiler?" diye sordu.
Sura 15